Utmana dig själv och bli En Svensk Friluftsklassiker!


Från storslagna fjäll till myllrande våtmarker och surrande sommarängar, från magnifika älgar till mikroskopiska svampar - den biologiska mångfalden är den enastående variationsrikedomen av liv på jorden. Citat Naturvårdsverket


Fotografer:
Lena Wiik, Johanna Karlsson, Micke.and.Melli, Roger Lönnqvist, Victor Tapper, Janet Björnestrand.