Fotografer: Umyrberg, Ann-Ewa Holmström, Shaarila, gr8naturepix, mvmatern, Victor Tapper

Nu kör vi! 

  • Välj utmaning som passar dig. 
  • Anmäl dig kostnadsfritt. (Ditt numrerade klassikerpass/registreringsbevis kommer via mail inom ca 7 dagar.)
  • Du registrerar antingen dina besök löpande eller efter genomförandet. (Rekomendation är att ladda ned appen Runkeeper för att enkelt följa dina distanser och platser under utmaningens gång.) 
  • Efter genomförandet och slut registreringen skickas ett numrerat digitalt diplom till dig utan kostnad.  
     

En Svensk Friluftsklassiker är kostnadsfritt och bygger på frivillighet och det egna engagemanget. Samtliga utmaningar sker på egen risk.

  

Anmälan Registrering

Registrera besökta platser med datum alternativt sträcka. Ange registreringsbevis/klassikerpass nummer.

 
(Eget ansvar att slut registrera och meddela att utamningen är slutförd. Registrering krävs för giltig diplomering.)