Nu kör vi! 


Fotografer: 


1.  Välj en utmaning som passar dig. 
 

2. Anmäl dig nedan. Du kommer få ditt nummrerade registreringsbevis Klassikerpasset inom 7 dagar. 
 

3. Registrera sedan dina besök löpande efter varje besök, eller alla efter genomförd utmaning. 

 
4 . Efter genomförd utmaning, skickas ett nummrerat digitalt diplom till dig utan kostnad.


5 (En Svensk Friluftsklassiker Guld är en distans utmaning, här anger du sträcka och plats. Ej krav på naturreservat eller nationalpark.) 

  

En Svensk Friluftsklassiker är kostnadsfritt och bygger på det egna engagemanget samt sker på egen risk. -Lycka till! 💚! 

Anmälan 
                Registrering

Registrera de naturreservat/nationalpaker du besökt samt datum för besöken alternativt distans och plats vid En Svensk Frikuftsklassiker Guld.

Om du nyttjar Klassiker passet anger du ditt pass nr.