Fotografer: Umyrberg, Ann-Ewa Holmström, Shaarila, gr8naturepix, mvmatern, Victor Tapper

Så här gör du! 

  • Välj utmaning som passar dig. 
  • Anmäl dig nedan kostnadsfritt. (Ditt numrerade klassikerpass/registreringsbevis kommer via mail inom ca 7 dagar.)
  • Du återregistrerar antingen dina besök löpande eller efter genomförandet. (Rekommendation är att ladda ned appen Runkeeper eller liknande för att enkelt följa distanser och platser under utmaningens gång.) 
  • Efter genomförandet och slut registreringen skickas ett numrerat digitalt diplom till dig utan kostnad.  
     

En Svensk Friluftsklassiker är kostnadsfritt och bygger på frivillighet och det egna engagemanget. Samtliga utmaningar sker på egen risk.

  

Anmälan Registrering

Registrera besökta platser med datum alternativt sträcka. Ange registreringsbevis/klassikerpass nummer.

 
(Eget ansvar att slut registrera och meddela att utamaningegär slutförd. Avregistrering krävs för giltig diplomering.)