En Svensk Friluftsklassiker är en upplevelse som kombinerar rörelse med naturupplevelser.  

Ambitionen är att stötta folkhälsan och slå ett slag för landets alla fantastiska naturreservat och nationalparker.  Utmana dig själv och dina vänner att bli En Svensk Friluftsklassiker.

 

Fotografer: #Petra Björklund #Lidkopingbyvanern #Granskogstankar #Roger Lönnqvist #Svenska Friluftsklassiker

Om du vill göra en alternativ klassiker eller vill uppgradera din utmaning så kan du nyttja Klassikerpasset.

Klassikerpasset ger dig möjlighet att utmana dig under hela året, skapa valmöjligheter och variera svårighetsgrad efter tid.  

 1. Svensk Friluftsklassiker Brons med klassikerpass.
   
  Minst 4 besök i valfria naturreservat inom loppet av 6 månader. Skillnaden mot den ordinarie utmaningen ovan är att du med klassikerpasset kan inkludera besöken, till nästa svårighetsgrad En Svensk Friluftsklassiker Silver.  
 2. Svensk Friluftsklassiker Silver med klassikerpass. 
  Minst 12 besök i valfria nationalparker inom loppet av 12 månader. Möjlighet att blanda besöken med naturreservat finns, minst 4 nationalparker. Du kan inkludera besöken, till nästa svårighetsgrad En Svensk Friluftsklassiker Guld. 
 3. Svensk Friluftsklassiker Guld med klassikerpass. 
  Minst  20 besök i valfria naturreservat eller nationalparker inom loppet av 12 månader. Möjlighet att blanda besöken finns, minst 4 nationalparker. 

Uppgradering sker som vanligt på registreringssidan inkluderat ditt specifika klassiker nr. Klassikerpasset är kostnadsfritt och är giltigt inom loppet av en 12 månaders period f rom beställning.

Dessa utmaningar är helt frivilliga och bygger på det egna engagemanget. All medverkan sker på egen risk.