Fotografer: Mette Björne, Monia Wergård, Annelie Morberg, Annika Johansson, Olle Winberg, Ninnie Hellsing

Upplevelser för alla

Vandra, cykla, paddla, eller spring alternativt skida i minst 4 valfria naturreservat i Sverige inom loppet av 6 månader och du har genomfört En Svensk Friluftsklassiker - Brons 2021.

Njut av en en riktig friluftsklassiker i några av Sveriges finaste naturreservat. Numrerat digitalt diplom efter genomförandet.

- Passar alla åldrar och utlovar upplevelser för alla. 
 

Utmaningarna är frivilliga och bygger på det egna engagemanget. All medverkan sker på egen risk. 

 

Om du får mersmak och vill uppgradera din utmaning så kan du nyttja Klassikerpasset.
Genomför först En Svensk Friluftsklassiker Brons med minst 4 besök i valfria naturreservat och räkna sedan med de besöken till nästa utmaning En Svensk Frikuftsklassiker Silver, och minst 12 besök i valfria nationalparker. Detta innebär t ex att om du besökt 4 naturreservat tidigare så ska du besöka minst 8 nationalparker för att kunna uppgradera dig från Brons till Silver valör.

Klassikerpasset är kostnadsfritt och är giltigt inom loppet av en 12 månaders period f rom beställning.

Dessa utmaningar är helt frivilliga och bygger på det egna engagemanget. All medverkan sker på egen risk. 

För mer inspiration gå in FB gruppen.