Fotografer: Mette Björne, Monia Wergård, Annelie Morberg, Annika Johansson, Olle Winberg, Ninnie Hellsing

Upplevelser för alla
  

Vandra, cykla, paddla, eller spring alternativt skida i minst 4 valfria naturreservat i Sverige inom loppet av 6 månader och du har genomfört En Svensk Friluftsklassiker - Brons 2022.

Njut av en en riktig friluftsklassiker i några av Sveriges finaste naturreservat. Numrerat digitalt diplom efter genomförandet.
 

- Passar alla åldrar och utlovar upplevelser för alla. 
 
Utmaningarna är frivilliga och bygger på det egna engagemanget. All medverkan sker på egen risk. 

 

För mer inspiration gå in FB gruppen.