Gemenskap

Alla som genomfört En Svensk Friluftsklassiker oavsett gren, är automatiskt en del i Ute-kollektivet. Här är gemenskapen och samhörigheten viktig och ambitionen är att i framtiden kunna samlas för kostnadsfria utomhus event och äventyr.

Kollektivet bygger på allas lika värde och kärlek till naturen och dess variationsrikedom. Som bevis på sin bedrift och på tillhörighet så ges helt utan kostnad ett nummrerat digitalt diplom efter genomförandet.