Gemenskap

Alla som genomfört En Svensk Friluftsklassiker oavsett utmaning är automatiskt medlem i ute kollektivet. Här är gemenskapen och samhörigheten viktig och ambitionen är att i framtiden kunna samlas för kostnadsfria utomhus event och äventyr. Medlemsskapet är frivilligt. 

Kollektivet bygger på allas lika värde och kärlek till naturen och dess variationsrikedom.