Gemenskap

Alla som genomfört En Svensk Friluftsklassiker alternativt en 6x6 Intervall eller deltagit i Världsarvsutmaningen eller Årets Friluftsbild är automatiskt en del i Ute-kollektivet. Här är gemenskapen och samhörigheten viktig och ambitionen är att i framtiden kunna samlas för kostnadsfria utomhus event och äventyr. Kollektivet bygger på allas lika värde och kärlek till naturen.