Flexibelitet och fler möjligheter! 

Fotografer: 

Om du vill göra en alternativ klassiker eller vill uppgradera din utmaning så kan du nyttja Klassikerpasset. Passet ger dig möjlighet att utmana dig under hela året samt skapar fler valmöjligheter

Klassikerpasset är ditt registreringsbevis och fås automatiskt vid anmälan. Klassikerpasset är kostnadsfritt och är giltigt inom loppet av en 12 månaders period f rom beställning. Utmaningarna är frivilliga och bygger på det egna engagemanget. All medverkan sker på egen risk.  

Svensk Friluftsklassiker Brons med klassikerpass.

Minst 4 besök i valfria naturreservat inom loppet av 6 månader. Du kan inkludera besöken till nästa svårighetsgrad.

Svensk Friluftsklassiker Silver med klassikerpass.

Minst 12 besök i valfria nationalparker eller naturreservat inom loppet av 12 månader. Du kan inkludera besöken från Bronsklassikern. 

Svensk Friluftsklassiker Guld med klassikerpass.

Minst 20 besök i valfria naturreservat eller nationalparker inom loppet av 12 månader. Du kan inkludera besöken från Silverklassikern.