Flexibelitet och fler möjligheter! 

Fotografer: 

Klassikerpasset är ditt registreringsbevis och fås automatiskt vid anmälan. Klassikerpasset är kostnadsfritt och är giltigt inom loppet av en 12 månaders period f rom beställning. 

Här ges flexibilitet och valfrihet under året. Utmaningarna är frivilliga och bygger på det egna engagemanget. All medverkan sker på egen risk.  

Svensk Friluftsklassiker Brons med klassikerpass.

Minst 4 besök i valfria naturreservat inom loppet av 6 månader. Du kan inkludera besöken till nästa svårighetsgrad.

Svensk Friluftsklassiker Silver med klassikerpass.

Minst 12 besök i valfria nationalparker eller naturreservat inom loppet av 12 månader. Du kan inkludera besöken från Bronsklassikern. 

Svensk Friluftsklassiker Guld med klassikerpass.

Minst 20 besök i valfria naturreservat eller nationalparker inom loppet av 12 månader. Du kan inkludera besöken från Silverklassikern.