Fotografer: Denise Lissert, Photo by Johanna ,Vardagsturer

Flexibilitet och möjligheter!


Klassikerpasset är personligt och fungerar som ditt registreringsbevis. 

Klassikerpasset är kostnadsfritt och giltigt 12 månader f rom anmälan och ges isamband med anmälan.

Ange registreringsnummer vid slutregistrering. 

Då samtliga utmaningar är numrerade så kommer registreringsnumret återges på diplomet. Efter avslutad utmaning fungerar det som ditt personliga medlemsbevis i ute kollektivet. 

Gemenskap! 

Alla som genomfört En Svensk Friluftsklassiker oavsett utmaning är automatiskt medlem i ute kollektivet. Här är gemenskapen och samhörigheten viktig och ambitionen är att i framtiden kunna samlas för kostnadsfria utomhus event och äventyr. Medlemsskapet är frivilligt.

Kollektivet bygger på allas lika värde och kärlek till naturen och dess variationsrikedom.