Fotografer: Denise Lissert, Photo by Johanna ,Vardagsturer, Ann-Ewa Holmström, Rebecka Sundahl. 

Flexibilitet och möjligheter!


Klassikerpasset är personligt och ditt registreringsbevis och fås automatiskt vid anmälan. Klassikerpasset är kostnadsfritt och är giltigt inom loppet av en 12 månaders period f rom anmälan. 

Här ges även flexibilitet och valfrihet under hela året.

Svensk Friluftsklassiker Brons med klassikerpass.

  • Minst 4 besök i valfria naturreservat inom loppet av 6 månader. Du kan inkludera besöken till nästa svårighetsgrad.

Svensk Friluftsklassiker Silver med klassikerpass.

  • Minst 12 besök i valfria nationalparker eller naturreservat inom loppet av 12 månader. Du kan inkludera besöken från Bronsklassikern. 

Svensk Friluftsklassiker Guld med klassikerpass.

  • Minst 20 besök i valfria naturreservat eller nationalparker inom loppet av 12 månader. Du kan inkludera besöken från Silverklassikern.  

(Utmaningarna är frivilliga och bygger på det egna engagemanget. All medverkan sker på egen risk.)